top of page

Urgent Hours For Divine Mercy

«Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».  -  Jezus czeka an Ciebie!


"So you had not the strength to stay awake with me for one hour? Stay awake, and pray not to be put to the test. The spirit is willing enough, but human nature is weak." - Jesus is waiting for you!ความคิดเห็น


Recent Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Google+ Basic Square
  • YouTube Classic
bottom of page